Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2357/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2357/LĐTBXH-TL
V/v: thực hiện chế dộ lương mới

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình

Trả lời công văn số 409/LĐTBXH-LĐTC ngày 11/04/2005 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như sau:

1/ Về truy thu bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP trong khoảng thời gian từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2004 như sau:

Theo quy định tại Điểm 4, Mục III, Thông tư số 11/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì Thủ trưởng các cơ quan, Bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức các đơn vị trực thuộc thực hiện chuyển xếp lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo đúng hướng dẫn tại Thông tư này và thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, đúng quy định.

Như vậy, theo quy định trên thì các đơn vị, doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, đúng quy định trên cơ sở chuyển xếp lương mới. Việc hạch toán các khoản truy thu này được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

2/ Đối với các đơn vị sự nghiệp có thu thì chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Đối với các chức danh nghề công nhân không có trong hệ thống bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP nêu trên thì chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng đối với công nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3/ Các doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp, nếu vận dụng xếp lương theo hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty nhà nước do Chính phủ quy định thì đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát không chuyên trách Hội đồng quản trị thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới theo công việc đang đảm nhiệm quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cộng với phụ cấp trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo hạng công ty quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cộng với phụ cấp trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo hạng công ty quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm trong công ty nhà nước và các chế độ khác (nếu có) do Hội đồng quản trị công ty quy định.

Đề nghị Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP; Vụ TL

TL/ BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2357/LĐTBXH-TL ngày 25/07/2005 về việc thực hiện chế độ tiền lương mới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.159

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!