Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2354/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 06/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/VPCP-KTTH
V/v báo cáo kết quả thực hiện QĐ số 08/2015/QĐ-TTg của TTgCP về thí Điểm giao dịch điện tử

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Tư pháp, Nội vụ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (công văn số 5437/BHXH-PC ngày 31 tháng 112 năm 2015) và ý kiến của Bộ Y tế (công văn số 1245/BYT-BH ngày 10 tháng 3 năm 2016), Bộ Tư pháp (công văn số 701/BTP-PLDSKT ngày 11 tháng 3 năm 2016), Bộ Tài chính (công văn số 3038/BTC-TCT ngày 08 tháng 3 năm 2016), Bộ Nội vụ (công văn số 950/BNV-PC ngày 04 tháng 3 năm 2016), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 879/LĐTBXH-BHXH ngày 21 tháng 3 năm 2016) về báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí Điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trình Chính phủ trong quý II năm 2016. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Về kiến nghị Bộ Y tế phối hợp liên thông dữ liệu về người tham gia bảo him y tế, dữ liệu khám chữa bệnh giữa cơ sở khám chữa bệnh và hệ thống bảo hiểm xã hội trong phạm vi toàn quốc: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1710/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xây dựng quy chế phối hợp về việc liên thông trong quản lý đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và chia sẻ dữ liệu và quản lý đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, dữ liệu về thu - chi bảo hiểm thất nghiệp.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ban, ngành tại địa phương phi hợp chặt chẽ với bảo him xã hội tỉnh, thành phố trong việc thực hiện giao dịch điện tử về bảo him xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN
, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, TKBT, PL, KGVX,
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2354/VPCP-KTTH ngày 06/04/2016 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


792

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79