Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2307/BHXH-VP năm 2013 tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2307/BHXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 25/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2307/BHXH-VP
V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, số lượng các vụ cháy, nổ có chiều hướng gia tăng, nhiều vụ cháy xảy ra liên quan đến hồ sơ, tài liệu lưu trữ cho thấy các nguyên nhân gây cháy chủ yếu: do sơ suất; do sự cố khi sử dụng lửa, xăng dầu, điện và thiết bị điện; do điều kiện thiết kế của các phòng, kho bảo quản hồ sơ, tài liệu chưa đảm bảo kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy nổ và tránh xảy ra các thiệt hại do cháy nổ đối với tài sản, đặc biệt là đối với hồ sơ, tài liệu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là BHXH tỉnh, thành phố) triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và lao động hợp đồng (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) về phòng cháy, chữa cháy; tập huấn các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người và việc đảm bảo quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy cũng như các biện pháp khắc phục vi phạm về phòng cháy, chữa cháy để công chức, viên chức trong đơn vị và người dân đến liên hệ làm việc biết, thực hiện.

2. Phối hợp với cơ quan phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn chủ động xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ; ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy; trang bị phương tiện, thiết bị chuyên dùng phòng chống cháy, nổ tại trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, thành phố và BHXH cấp huyện, nhất là tại các kho hồ sơ lưu trữ tài liệu. Kịp thời kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị và phối hợp với cơ quan phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tổ chức tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, đảm bảo xử lý kịp thời khi có các tình huống cháy, nổ xảy ra.

3. Thực hiện đúng chế độ nộp lưu và bảo quản tài liệu theo đúng quy định của Nhà nước và của BHXH Việt Nam, tránh để hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại các đơn vị.

4. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại cơ quan BHXH tỉnh, thành phố và BHXH cấp huyện, nhất là công tác đảm bảo an toàn hệ thống điện, bếp ăn tập thể, kho lưu trữ hồ sơ tài liệu, khu vực để ôtô, xe máy của cơ quan, … để phòng ngừa, phát hiện và kịp thời khắc phục những sự cố có thể dẫn đến cháy, nổ. Nghiêm cấm việc hút thuốc lá trong cơ quan và đun nấu tại các phòng làm việc.

5. Xử lý nghiêm các cá nhân đến giao dịch công tác và công chức, viên chức của đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và nội quy của cơ quan trong việc phòng chống cháy nổ.

6. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) tình hình thực hiện công tác phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Riêng Nội quy phòng chống cháy nổ, BHXH các tỉnh, thành phố xây dựng, ban hành và gửi về BHXH Việt Nam trước ngày 15/7/2013 để theo dõi.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trường hợp để xảy ra các sự cố cháy, nổ tại đơn vị, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và trước Tổng Giám đốc./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Website BHXH;
- Lưu: VT, VP (TH-2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2307/BHXH-VP năm 2013 tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.257

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39