Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2228/BHXH-BT năm 2014 về thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2228/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 25/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2228/BHXH-BT
V/v thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quá trình thực hiện thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc còn có vướng mắc liên quan đến việc tính đóng BHXH, BHYT bắt buộc đối tới khoản phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã quy định tại Điều 39 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1880/LĐTBXH-BHXH ngày 05/6/2014 về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHXH bắt buộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn như sau:

Phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP là phụ cấp thâm niên nghề được tính đóng BHXH, BHYT bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 Luật BHXH, Khoản 1 Điều 14 Luật BHYT.

Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
-  Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các Ban: CSXH, CSYT, ST;
- Lưu: VT, BT (03b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2228/BHXH-BT năm 2014 về thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc đối với phụ cấp thâm niên của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0