Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2066/BHXH-TCKT năm 2014 bổ sung nội dung Công văn 1613/BHXH-TCKT hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2066/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 12/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2066/BHXH-TCKT
V/v bổ sung nội dung Công văn số 1613/BHXH-TCKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 15/5/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 1613/BHXH-TCKT hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc sử dụng hóa đơn khi quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT). Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, Công văn số 1613/BHXH-TCKT chưa hướng dẫn việc xuất biên lai thu phí, lệ phí đối với các cơ sở KCB được phép sử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo quy định của nhà nước. Để thống nhất trong tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam hướng dẫn bổ sung nội dung sử dụng biên lai thu phí, lệ phí như sau:

- Đối với các cơ sở KCB được phép sử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo quy định của nhà nước, khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT hàng quý, năm phải xuất biên lai thu phí, lệ phí đối với phần chi phí KCB BHYT đã được cơ quan BHXH thẩm định, quyết toán.

- Cách ghi biên lai thu phí, lệ phí và việc tổ chức thực hiện: Thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, 3 Công văn số 1613/BHXH-TCKT.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo;
- Các đơn vị: CSYT, DVT, GĐB;
- Lưu: VT, TCKT (04).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỒNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2066/BHXH-TCKT năm 2014 bổ sung nội dung Công văn 1613/BHXH-TCKT hướng dẫn sử dụng hóa đơn khi quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.796

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172