Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2046/TTCP-V.III năm 2014 triển khai thanh tra chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2046/TTCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Đức Lượng
Ngày ban hành: 29/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/TTCP-V.III
V/v triển khai thanh tra chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Thông báo số 417-TB/VPCP ngày 11/11/2013 của Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp.

Tại điểm 4 Thông báo số 417-TB/VPCP nói trên UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Thanh tra tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp tại địa phương. Trong trường hợp kế hoạch thanh tra năm 2014 của địa phương chưa có nội dung trên thì bổ sung nội dung thanh tra chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp.

Việc triển khai thanh tra, các địa phương thực hiện theo đề cương hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ (Thanh tra Chính phủ gửi kèm theo Kế hoạch triển khai thanh tra, Đề cương hướng dẫn thanh tra và các biểu mẫu).

Đề nghị UBND tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp và chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam (để b/c);
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Phó TTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Tổng Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Các Phó Tổng thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;
- Lưu: VT, Vụ III.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Trần Đức Lượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2046/TTCP-V.III năm 2014 triển khai thanh tra chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.521

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253