Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2046/BHXH-CSYT năm 2016 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2046/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 06/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn mức thanh toán BHYT áp dụng từ 01/5/2016

Ngày 06/6/2016, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn 2046/BHXH-CSYT hướng dẫn mức lương cơ sở trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP .

Theo đó, việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được quy định thống nhất như sau:

- Không phải thực hiện cùng chi trả đối với tổng chi phí một lần đi khám, chữa bệnh đúng quy định của người có thẻ BHYT thấp hơn 181.500 đồng (tương đương 15% mức lương cơ sở).

- Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (tương đương 40 tháng lương cơ sở).

- Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng.

Nội dung quy định tại Công văn 2046/BHXH-CSYT được thực hiện từ ngày 01/5/2016.

BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2046/BHXH-CSYT
V/v áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- B
o hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân
n;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

(Sau đây viết tắt là BHXH các tỉnh)

 

Ngày 26/5/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ s đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, có hiệu lực thi hành k từ ngày 15/7/2016 nhưng tính hưởng từ ngày 01/05/2016 là 1.210.000 đồng/tháng. Đ thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Ngưi có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí một ln khám, cha bệnh thp hơn 181.500 đồng (một trăm tám mốt nghìn năm trăm đng) tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả.

2. Mức chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đi tượng theo quy định là 48.400.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm nghìn đng) tương đương 40 tháng lương tối thiu.

3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm ln hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng (bảy triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

4. Các quy định trên được thực hiện từ ngày 01/5/2016.

Đề nghị BHXH các tỉnh hướng dẫn các cơ s khám, chữa bệnh BHYT thuộc phạm vi quản lý để thực hiện, đảm bảo quyền lợi ca người bệnh BHYT theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
ng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó T
ng Giám đốc;
- Các đơn vị: TCKT,
TTKT, DVT, KTNB, TT;
- Lưu: VT, CSYT (3b)
.

KT. TNG GIÁM ĐC
PHÓ TNG GIÁM ĐC
Nguyễn Minh Thảo

 

VIETNAM SOCIAL SECURITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No.: 2046/BHXH-CSYT
Re: Using the statutory pay rate as per the Government's Decree No. 47/2016/ND-CP as the basis for payment of costs of medical examination and treatment covered by health insurance

Hanoi, June 06, 2016

 

To:

- Social security office of central-affiliated cities or provinces;
- Social Security Office affiliated to Ministry of National Defense;
- Social Security Office affiliated to Ministry of Public Security;
- North Center for Medical Review and Tertiary Care payment;
- South Center for Medical Review and Tertiary Care payment.
(Hereinafter referred to as provincial social security offices)
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2046/BHXH-CSYT năm 2016 về áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.389

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.67.179