Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 20/BHXH-TCCB báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 20/BHXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Phương Mai
Ngày ban hành: 03/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/BHXH-TCCB
V/v: báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Trưởng phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

 

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Quyết định số 858/QĐ-BHXH ngày 29/10/2012 của Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH thành phố Hà Nội.

Để thực hiện việc chi bồi dưỡng độc hại cho viên chức được phân công trực tiếp làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa”. BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã lập danh sách viên chức thuộc đơn vị được phân công trực tiếp làm nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” (theo mẫu) gửi về BHXH Thành phố (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/01/2013 để tổng hợp báo cáo Giám đốc BHXH Thành phố xem xét quyết định chi bồi dưỡng (Các đơn vị lấy mẫu tại đường truyền fpt của phòng Tổ chức cán bộ, tên file: BCvienchuc1cua).

Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi viên chức làm công tác tiếp nhận hồ sơ “một cửa”. Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã; Trưởng phòng tiếp nhận và quản lý hồ sơ báo cáo kịp thời về BHXH Thành phố (qua phòngTổ chức cán bộ) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH VN (b/c);
- Các đ/c PGĐ BHXH TP (c/đ);
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT, KHTC, TCCB (3).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN, HUYỆN……….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2013

 

BÁO CÁO

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRỰC TIẾP LÀM NHIỆM VỤ TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA”

(Theo Công văn số 20/BHXH-TCCB ngày 03/01/2013 của BHXH Thành phố)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nhiệm vụ được phân công

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 20/BHXH-TCCB báo cáo viên chức trực tiếp được phân công tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84