Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1979/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1979/BHXH-BC
V/v báo cáo phương thức cấp ứng kinh phí và thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, công tác cấp ứng kinh phí và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) cho các cơ sở KCB BHYT được Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) triển khai theo quy định tại Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/20120 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra và báo cáo của một số BHXH tỉnh cho thấy việc cấp ứng kinh phí và thanh toán chi phí KCB BHYT chưa thống nhất, còn nhiều vướng mắc. Để có căn cứ cho việc xây dựng quy trình cấp ứng và thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB BHYT phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định của nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh thống kê và báo cáo tình hình cấp ứng và thanh toán chi phí KCB BHYT giữa cơ quan BHXH với các cơ sở KCB BHYT theo nội dung sau:

- Căn cứ cấp ứng kinh phí KCB BHYT;

- Phương thức cấp ứng kinh phí KCB BHYT (cấp một lần hay nhiều lần trong quý);

- Thời gian cấp ứng kinh phí KCB BHYT;

- Tình hình thanh quyết toán chi phí KCB BHYT;

- Việc cung cấp hóa đơn thanh toán chi phí KCB BHYT;

- Quản lý và phân bổ cơ cấu thẻ BHYT đối với các cơ sở KCB.

BHXH các tỉnh gửi báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Chi) trước ngày 10/6/2012.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, BC (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1979/BHXH-BC ngày 28/05/2012 báo cáo phương thức cấp ứng kinh phí và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.013

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152