Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1972/LĐTBXH-ATLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 02/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/LĐTBXH-ATLĐ
V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công vic nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy Kiểm.

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Bo hiểm xã hội Việt Nam

Tr li công văn s 5383/BHXH-CSXH, ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him (NNĐHNH) và đặc biệt NNĐHNH do người sử dụng lao động, nơi người lao động có thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt NNĐHNH ở đó lập, gửi bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; áp dụng cho cả trường hợp người lao động đã chuyển đơn vị công tác hoặc đang bo lưu thời gian đóng bảo him xã hội hoặc đã được giải quyết chế độ hưu trí.

2. Thời điểm áp dụng văn bản điều chnh của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội được xác định từ thời đim người lao động bắt đầu làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy him hay đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Trường hợp người lao động đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí trước thời đim Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đồng ý được điều chnh mức lương hưu ktừ thời đim nghviệc hưởng chế độ hưu trí.

3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố khi giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động mà trong sbảo him ghi chưa đúng chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ theo hướng dn tại đim 1 nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đ nghBảo him xã hội Việt Nam nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Phạm Minh Huân (đ biết)
- S
LĐTBXH Cao Bằng;
- Vụ BHXH;
- Lưu VT
, ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1972/LĐTBXH-ATLĐ năm 2016 giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.024
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231