Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1920/BHXH-CSYT 2021 thanh toán chi phí xét nghiệm COVID19 theo bảo hiểm y tế

Số hiệu: 1920/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 02/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1920/BHXH-CSYT
V/v hướng dn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là BHXH tnh)

Ngày 23/6/2021 Bộ Y tế có Công văn số 5028/BYT-KHTC về việc hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-CoV2 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ skhám bệnh, chữa bệnh (KCB). Bo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sao gửi Công văn số 5028/BYT-KHTC nêu trên để BHXH các tnh phối hợp với các cơ sở KCB bảo him y tế (BHYT) tổ chức thực hiện, lưu ý:

1. Về đối tượng áp dụng quy định tại khoản 2 Công văn số 5028/BYT-KHTC: BHXH các tnh thực hiện theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 1537/BHXH-CSYT ngày 02/6/2021 về việc thanh toán chi phí xét nghim COVID-19 theo chế độ BHYT.

2. Đối với xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh: BHXH các tnh thực hiện thanh toán theo quy định tại khoản 3, Điều 7 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và thanh toán và thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp.

Đề nghị BHXH các tnh thực hiện giám định và thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn nêu trên, kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam nhng khó khăn vướng mắc để được giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Ban CĐQG PC dịch COVID-19 (để b/c);
- UBCVĐXH của Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- HĐQLBHXH Việt Nam (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1920/BHXH-CSYT ngày 02/07/2021 hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.327

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!