Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1914/BYT-BH năm 2017 về thanh toán bảo hiểm y tế đối với chi phí vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1914/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 13/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1914/BYT-BH
V/v thanh toán bo hiểm y tế đối với chi phí vật tư y tế

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số 4784/BHXH-CSYT ngày 01/12/2016 và Công văn số 4969/BHXH-CSYT ngày 12/12/2016 của Bảo hiềm xã hội Việt Nam v việc thanh toán chi phí vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo him y tế (BHYT). Sau khi xem xét, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Khoản 3, Điều 20 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định: “Trường hợp người bệnh được cơ sở y tế ch định sử dụng dịch vụ k thuật quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dịch vụ k thuật cao, chi phí lớn, qu BHYT thanh toán trong phạm vi mức hưởng nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó cho đến khi Bộ Y tế ban hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT”.

Ngày 28/9/2016, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BYT ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kthuật y tế thuộc phạm vi được hưng của người tham gia BHYT và hiệu lực từ ngày 01/12/2016. Như vậy, từ ngày 01/12/2016 quy định liên quan đến dịch vụ k thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT thực hiện theo Thông tư số 35/2016/TT-BYT. Bên cạnh đó, các quy định liên quan đến vật tư y tế tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 27/2013/TT-BYT ngày 18/9/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của qu bảo him y tế.

Hiện nay, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BYT. Trong đó, định hướng quy định mức thanh toán tối đa cho tng chi phí vật tư y tế chưa được tính vào giá của DVKT, ngày giường, khám bệnh và thu trọn gói (sau đây được gọi tt là chưa được tính vào giá) trong một ln sử dụng dịch vụ kỹ thuật.

Vì vậy, đ bảo đm khả năng cân đối của Quỹ bảo him y tế và tính thống nhất, ổn định của chính sách, trong thời gian từ ngày 01/12/2016 đến ngày Thông tư thay thế Thông tư số 27/2013/TT-BYT có hiệu lực, Bộ Y tế đồng ý với đề xuất của Bo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 4784/BHXH-CSYT và Công văn số 4969/BHXH-CSYT, theo đó: Quỹ bo hiểm y tế thanh toán tổng chi phí vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá (giá của dịch vụ kỹ thuật, ngày giường, khám bệnh và thu trọn gói) trong một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 40 ln mức lương cơ sở./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ KHTC, PC, TTB&CTYT;
- Cục QLD, KCB;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các BV, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ/Ngành.
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1914/BYT-BH năm 2017 về thanh toán bảo hiểm y tế đối với chi phí vật tư y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.087

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.187.177