Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1898/BHXH-CSXH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/BHXH-CSXH
V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH  

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và căn cứ ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 2281/BYT-PC ngày 16/4/2012 về việc cấp giấy xác nhận nghỉ ốm, nghỉ thai sản hưởng BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH như sau:

1. Việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị ngoại trú vẫn thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó quy định các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước; các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH mới được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm căn cứ thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản.

2. Riêng đối với các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa có giấy phép hoạt động hợp lệ do cấp có thẩm quyền cấp mà chưa thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH thì cũng được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm căn cứ thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác quản lý được tốt, các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa có yêu cầu khám, chữa bệnh và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với người lao động điều trị ngoại trú để thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản đăng ký với cơ quan BHXH thuộc địa bàn nơi bệnh viện, phòng khám làm việc để được cấp mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, phối hợp trong việc thực hiện cấp, quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa nêu trên cấp, được thực hiện kể từ ngày bệnh viện, phòng khám đăng ký với cơ quan BHXH cho đến khi có quy định mới.

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để làm căn cứ thanh toán trợ cấp ốm đau, thai sản (kể cả các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa chưa thực hiện ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan BHXH) phải thực hiện đầy đủ, đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 về trách nhiệm, quyền hạn, về việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Để đảm bảo lợi ích hợp pháp của người lao động và cơ sở khám, chữa bệnh, đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ căn cứ hướng dẫn trên sớm tổ chức triển khai thực hiện đến các bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, phòng khám đa khoa, các đơn vị sử dụng lao động và các đơn vị BHXH trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP, Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, TLĐLĐVN;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CSXH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1898/BHXH-CSXH ngày 22/05/2012 cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm, thai sản hưởng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


17.889

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74