Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1870/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1870/BHXH-TCKT
V/v đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được phản ánh về việc một số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) phối hợp thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua các tổ chức trung gian thanh toán, để thống nhất trong tổ chức thực hiện BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện phân cấp, tổ chức các hình thức chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo đúng quy định tại Quyết định số 166/QĐ- BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Trong đó lưu ý:

- Đối với người hưởng có nhu cầu nhận tiền qua tài khoản cá nhân, hướng dẫn người hưởng tự lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản cá nhân.

- Đối với tổ chức chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng và một số khoản trợ cấp một lần chi trả bằng tiền mặt và qua tài khoản cá nhân: Thực hiện đúng chủ trương Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã ký Hợp đồng dịch vụ về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức chi trả hộ lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng.

2. Về đẩy mạnh chi trả cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt

Đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam: Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Công văn số 2965/BHXH-TCKT ngày 15/8/2019 về giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; phối hợp với cơ quan bưu điện, ngân hàng và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tuyên truyền, vận động người hưởng nhận tiền qua hình thức không dùng tiền mặt như tài khoản cá nhân, thẻ chi trả…để góp phần cải cách hành chính, hướng đến sự thuận tiện nhất cho người thụ hưởng.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện phát sinh những vấn đề mới mà trong quy định của Ngành chưa có hướng dẫn, yêu cầu BHXH tỉnh báo cáo về BHXH Việt Nam trước khi thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (để p/h);
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1870/BHXH-TCKT năm 2020 về đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


49

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97