Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 181/BHXH-TTKT năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 181/BHXH-TTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đào Việt Ánh
Ngày ban hành: 17/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/BHXH-TTKT
V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH. Đ thực hiện nội dung này đạt hiệu quả, Tng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động phối hp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, Ban, Ngành có liên quan tại địa phương thực hiện tốt công tác truyền thông về Chiến dịch thanh tra trong lĩnh vực BHXH, đẩy mạnh truyền thông về những sai phạm phổ biến và những lợi ích khi tuân thủ pháp luật về BHXH của người lao động và người sử dụng lao động. Cuối năm 2020 tổ chức đánh giá, tổng kết về những kết quả đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu của Chiến dịch, việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về BHXH.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra kiểm tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt phối hợp tham gia thực hiện Chiến dịch thanh tra về BHXH tại các địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2020 được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động tăng cường thanh tra đột xuất đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

3. Tích cực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra, kiểm tra nhằm đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành. Đặc biệt đối với các địa phương được BHXH Việt Nam thanh tra, kiểm tra trực tiếp cần tiếp tục đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung trong kết luận, thông báo kết luận của BHXH Việt Nam.

4. Nghiêm túc thực hiện việc quản lý viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Công văn số 1564/BHXH-TTKT ngày 08/5/2017 về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; giữ ổn định lực lượng, không tự ý thay đổi vị trí công tác khi không thực sự cần thiết; việc thay đổi, điều động phải báo cáo và được Tổng Giám đốc đồng ý, quyết định.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB&XH;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Thu (để phối hợp);
- Lưu: VT, TTKT(02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 181/BHXH-TTKT năm 2020 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97