Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1754/BHXH-BT năm 2014 về đôn đốc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện qua hệ thống Bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1754/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 26/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1754/BHXH-BT
V/v đôn đốc thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, Đắk Lk, Quảng Ngãi, Phú Yên, Quảng Trị, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Thực hiện Công văn s 10706/VPCP-KTTH ngày 19/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thu bảo him xã hội (BHXH) tự nguyện, bo him y tế (BHYT) tự nguyện qua hệ thống Bưu điện. Qua kiểm tra công tác triển khai thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thống Bưu điện cho thấy, BHXH các tnh, thành phố có nhiu n lực trong triển khai thực hiện thí điểm. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Công văn số 141/BHXH-BT ngày 13/01/2014 của BHXH Việt Nam về việc thực hin thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyn qua hệ thống Bưu điện; chưa thực hiện đúng các điều, khoản quy định trong hp đồng mẫu: công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện chưa thường xuyên. Đ khc phục tình trạng trên, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tnh, thành ph thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn s 141/BHXH-BT; phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tnh trong triển khai thực hiện thí điểm thu BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện qua hệ thng Bưu điện trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo BHXH huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với Bưu điện cùng cấp trong việc triển khai thí điểm.

2. Cung cấp danh sách đối tượng bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc; Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHYT tự nguyện trên địa bàn cho Bưu điện tnh đ tiếp cận, vận dụng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự nguyện.

3. Thực hiện đúng quy định về nghiệp vụ thu:

- Nộp hồ sơ và số tiền đã thu cho cơ quan BHXH trong thời hạn 03 ngày làm việc tính từ ngày nhân viên Bưu điện thu tiền của người tham gia.

- Hằng tháng, đi chiếu biên lai thu tiền với s tiền đã thu và thanh toán phí dịch vụ cho Bưu điện đúng quy định.

- Cấp đủ, kịp thời cho Bưu điện tnh Biên lai thu tiền đóng BHXH, BHYT (Mu số C68-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính).

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Bưu điện trong việc nộp hồ sơ, số tiền đã thu và nhn sổ BHXH, th BHYT từ cơ quan BHXH.

- Kịp thời tháo g khó khăn, vướng mc trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm.

Yêu cầu BHXH các tnh, thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên, nếu có vướng mc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Thu) để hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Gi
ám đốc (để b/c);
- Tổng
C.ty Bưu điện VN (đ p/h);
-
Lưu: VT, BT (03 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1754/BHXH-BT năm 2014 về đôn đốc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện qua hệ thống Bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


299
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171