Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16208/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 13/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16208/BTC-HCSN
V/v: Mệnh giá thẻ BHYT đối với người nghèo

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương

 

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế đối với người nghèo như sau:

1. Thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo (theo chuẩn nghèo mới) với mệnh giá tối thiểu 60.000 đồng/thẻ/năm; mệnh giá này được áp dụng cho thẻ bảo hiểm y tế mua từ ngày 01/01/2006 trở đi. Đối với những thẻ bảo hiểm y tế đã mua trước ngày 01/01/2006 nhưng hết hạn sử dụng sau ngày 01/01/2006 vẫn thực hiện theo mệnh giá cũ (50.000 đồng/thẻ/năm).

2. Trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế cho người nghèo; việc cấp phát, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi quyền lợi của người nghèo có thẻ bảo hiểm y tế… thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT/BYT-BTC ngày 27/7/2005 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí đủ kinh phí và chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở LĐTB và XH, Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Vụ Ngân sách Nhà nước;
- Lưu: VT(2b), HCSN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 16208/BTC-HCSN ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính về mệnh giá thẻ BHYT đối với người nghèo.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.192

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3