Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1574/BHXH-DVT năm 2014 tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC, 37/2013/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1574/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Minh Thảo
Ngày ban hành: 09/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1574/BHXH-DVT
V/v tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 37/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Ngày 11/11/2013, liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thay thế cho Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012; ngày 02/4/2014, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1129/QĐ-BYT về việc đính chính Thông tư số 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Để cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tham gia vào việc tổ chức thực hiện đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế theo đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương nghiên cứu, tham gia cùng Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tổ chức và triển khai đấu thầu mua thuốc theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 37/2013/TT-BYT và Quyết định số 1129/QĐ-BYT nêu trên (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, địa chỉ: Baohiem xahoi.gov.vn).

2. Việc thành lập Tổ tham gia đấu thầu mua thuốc của BHXH tỉnh, nhiệm vụ của Tổ tham gia đấu thầu mua thuốc của BHXH tỉnh, phân cấp đấu thầu mua thuốc, chế độ thông tin báo cáo thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 5157/BHXH-DVT ngày 10/12/2012 của BHXH Việt Nam về việc tham gia đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Yêu cầu BHXH tỉnh khẩn trương thực hiện theo đúng quy định, báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác tổ chức đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế, kết quả phê duyệt Danh mục thuốc trúng thầu về BHXH Việt Nam bằng văn bản và file điện tử theo địa chỉ: Banduocvtyt@vss.gov.vn. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Sở Y tế các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Các đơn vị: CSYT, TC-KT, KT;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, DVT (5).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1574/BHXH-DVT năm 2014 tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC, 37/2013/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69