Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1472/BHXH-CSYT năm 2019 về trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1472/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Tá Tỉnh
Ngày ban hành: 08/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1472/BHXH-CSYT
V/v trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Công An
(sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được ý kiến của BHXH một số tỉnh phản ánh về vướng mắc trong việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ- CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp kinh phí từ quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trong chăm sóc sức khỏe ban đầu khi có ít nhất một người có đủ điều kiện hành nghề KCB theo quy định của pháp luật về KCB làm việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm trong công tác CSSKBĐ. Đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện việc trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo đúng quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và Công văn số 59/BHXH-TCKT ngày 07/1/2019 của BHXH Việt Nam.

Đối với vướng mắc trong việc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ do các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp không đủ điều kiện về nhân lực theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP nêu trên, ngày 26/4/2019 BHXH Việt Nam đã có Công văn số 1378/BHXH-CSYT đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến giải quyết. BHXH Việt Nam sẽ hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện sau khi nhận được ý kiến của Bộ Y tế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Các đơn vị: Thu, TCKT, TTKT, KTNB;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Nguyễn Tá Tỉnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1472/BHXH-CSYT năm 2019 về trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251