Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1376/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc Phong tê thấp đã trúng thầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1376/BHXH-DVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Văn Phúc
Ngày ban hành: 26/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1376/BHXH-DVT
V/v thanh toán BHYT đối với thuốc Phong tê thấp đã trúng thầu

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Xanh
Địa chỉ: Số 695 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 10-2019/CV- GRP ngày 10/4/2019 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Xanh (sau đây viết tắt là Công ty) về việc cung ứng thuốc trúng thầu đối với sản phẩm Phong tê thấp. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 35 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, trường hợp thuốc dự thầu có thay đổi trong quá trình lựa chọn nhà thầu hoặc cung ứng thuốc trúng thầu nhưng thuốc thay thế chưa được chào trong hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư được xem xét để nhà thầu thay thế thuốc, cụ thể:

- Thay đổi liên quan đến tên thuốc, tên nhà máy sản xuất trong quá trình lưu hành nhưng số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu không thay đổi;

- Thay đổi số đăng ký do thực hiện thủ tục đăng ký lại hoặc được cấp giấy phép nhập khẩu mới nhưng các thông tin khác không thay đổi (tên thuốc, nhà sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, tuổi thọ, phân nhóm thuốc dự thầu).

Đối với sản phẩm Phong tê thấp của quý Công ty đã trúng thầu (số đăng ký VN-7469-09 do Công ty cổ phần US Pharma USA sản xuất) được thay thế bằng thuốc Phong tê thấp (số đăng ký VN-31441-19 do Chi nhánh Công ty TNHH Dược Phẩm Sài Gòn tại Bình Dương sản xuất) không thuộc các quy định nêu trên. Vì vậy, cơ quan BHXH không có căn cứ để thanh toán thuốc Phong tê thấp theo chế độ bảo hiểm y tế như đề xuất của quý Công ty./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Vụ BHYT-Bộ Y tế;
- Cục QL Dược-Bộ Y tế;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị: CSYT, GĐB, GĐN;
- Lưu: VT, DVT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ
Lê Văn Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1376/BHXH-DVT năm 2019 về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc Phong tê thấp đã trúng thầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81