Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3597/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3597/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ tiền lương trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Công ty cổ phần địa ốc

Trả lời công văn số 211/CV-VP ngày 7/10/2005 của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì công ty cổ phần không thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương quy định đối với công ty nhà nước. Các công ty này được quyền tự xây dựng thang lương, bảng lương hoặc vận dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước làm cơ sở để xếp lương, trả lương cho người lao động.

2/ Đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định (phải đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương), thực hiện đúng việc chuyển xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương, xếp hạng doanh nghiệp và đóng bảo hiểm xã hội trên cơ sở mức lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định thì khi người lao động nghỉ hưu được lấy mức lương bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng để làm cơ sở tính hưởng lương hưu theo quy định tại điểm 5, mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 9/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3/ Việc xếp hạng công ty, đề nghị Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tiêu chuẩn xếp hạng (phù hợp với ngành, nghề được phép kinh doanh) ban hành kèm theo Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính để định hạng và ra quyết định xếp hạng công ty, đồng thời thông báo cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương biết để kiểm tra, giám sát.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quí Công ty được biết và thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC.

T/L. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13597/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ tiền lương trong công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!