Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1359/BHXH-CSYT năm 2019 về tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên Hệ thống giám định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1359/BHXH-CSYT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 26/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1359/BHXH-CSYT
V/v tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý danh mục cơ sở KCB BHYT trên Hệ thống giám định

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Ngày 08/01/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 95/BHXH-CSYT về tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Theo đó hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc thẩm định điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT với cơ sở y tế, đồng thời đưa dữ liệu thông tin cơ sở KCB lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo chính xác theo đúng quy định và các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian qua việc thẩm định hồ sơ ký hợp đồng lần đầu với cơ sở KCB, điều chỉnh thông tin và quản lý danh mục cơ sở KCB BHYT trên Hệ thống giám định của BHXH các tỉnh vẫn còn nhiều sai sót như:

- Ký hợp đồng KCB BHYT trước khi đưa thông tin cơ sở y tế lên Hệ thống giám định;

- Xác định chưa đúng hạng, tuyến của các phòng khám đa khoa;

- Danh sách nhân viên y tế không khớp giữa các biểu mẫu bản giấy và dữ liệu, danh sách gửi cơ quan BHXH không đúng danh sách gửi Sở Y tế; không ghi thời gian làm việc theo ngày/tuần của nhân viên y tế; thời gian làm việc ngoài giờ của nhân viên y tế vượt quá quy định của Luật Lao động; tỷ lệ bác sĩ cơ hữu tại phòng khám đa khoa không đạt 50%; thiếu bác sĩ cơ hữu bộ phận xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; lập không đúng mẫu Biên bản thẩm định cơ sở y tế đủ điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT…;

- Điều chỉnh thay đổi thông tin cơ sở y tế nhưng không đính kèm các tài liệu liên quan.

- Chưa kịp thời thực hiện báo cáo Kết quả ký hợp đồng KCB BHYT và báo cáo Danh sách cơ sở y tế đăng ký ban đầu ngoại tỉnh trên Hệ thống giám định.

Để việc thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT của cơ quan BHXH với các cơ sở KCB theo đúng quy định, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh:

Nghiêm túc chấn chỉnh các thiếu sót nêu trên, thực hiện việc thẩm định, duyệt hiệu lực cơ sở KCB BHYT mới và điều chỉnh, quản lý thông tin cơ sở KCB BHYT theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 95/BHXH-CSYT ngày 08/01/2019. Chỉ ký hợp đồng KCB BHYT khi cơ sở y tế đã được duyệt hiệu lực trên Hệ thống giám định.

Giám đốc BHXH các tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định cơ sở KCB đủ điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT kể từ ngày 15/5/2019.

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để kịp thời có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc
- Các đơn vị: TTTT, GĐB;
- Lưu: VT, CSYT (02b).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1359/BHXH-CSYT năm 2019 về tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên Hệ thống giám định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155