Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1319/TTg-KTTH năm 2014 chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1319/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1319/TTg-KTTH
V/v chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9236/BTC-TCNH ngày 08 tháng 7 năm 2014 về việc chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển thành vốn điều lệ cấp cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, bảo đảm đủ mức vốn điều lệ đã được quy định tại Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2013 phê duyệt điều lệ và tổ chức hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, hướng dẫn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện chuyển số dư Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ Đầu tư phát triển thành vốn điều lệ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Trợ lý Thủ tướng;
TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). H.Dương

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1319/TTg-KTTH năm 2014 chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính, quỹ đầu tư phát triển thành vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89