Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1259/BHXH-BT tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1259/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 04/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1259/BHXH-BT
V/v tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2012, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch thu, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013. Tuy nhiên, qua 02 tháng thực hiện kế hoạch của năm 2013 vẫn còn một số Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố chưa thực sự quyết liệt trong việc đôn đốc thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), dẫn đến tỷ lệ thu đạt thấp, tỷ lệ nợ còn cao, đối tượng tham gia BHXH, BHYT giảm… Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trên, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chủ động tham mưu với Thành ủy, Tỉnh ủy ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020", trong đó chú trọng đến giao chỉ tiêu số lượng đối tượng tham gia BHXH, BHYT và số thu hàng năm cho Thành ủy, Quận ủy, Huyện ủy và UBND Thành phố, quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từng năm và giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020.

2. Chủ động, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT phần do ngân sách đóng hoặc hỗ trợ cho người tham gia BHTN, BHYT theo đúng thời gian quy định.

3. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thuế, Công an để thanh tra, kiểm tra, rà soát số doanh nghiệp, số lao động, tiền lương, tiền công người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT theo luật định; Kiên quyết xử phạt những đơn vị đóng chậm, đóng thiếu, trốn đóng BHXH.

4. Tiếp tục duy trì, thành lập các tổ thu hồi nợ liên ngành do UBND tỉnh, thành phố quyết định gồm: Thanh tra, Liên đoàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Công an, BHXH…; Tập trung khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT; Theo dõi và đôn đốc việc thi hành đối với các đơn vị đã có kết luận bản án để thu hồi tiền đóng BHXH, BHYT.

5. Tích cực tuyên truyền có hiệu quả và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình, các sở, ban, ngành, đoàn thể… mở chiến dịch truyền thông về chính sách BHXH, BHYT nhằm chuyển biến nhận thức và hành động của các ngành, các cấp và người dân.

Trên cơ sở kết quả thu BHXH, BHYT hàng tháng BHXH tỉnh, thành phố chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ với Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố và BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc;
- BHXH Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ;
- Lưu: VT, BT (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1259/BHXH-BT tăng cường công tác thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.461
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122