Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 121/BHXH-VP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 121/BHXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Thị Xuân Phương
Ngày ban hành: 09/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/BHXH-VP
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Để việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 đảm bảo đúng quy định theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Về nội dung Hội nghị:

- Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 cần đánh giá, phân tích kỹ kết quả thực hiện trên một số lĩnh vực công tác chủ yếu của đơn vị; phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong năm tới.

- Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành để thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của đơn vị và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra.

- Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và trao tặng Kỷ niệm chương của Ngành cho các cá nhân trong và ngoài Ngành (nếu có).

2. Về thành phần tổ chức Hội nghị:

- Đối với đại biểu ở địa phương: Mời đại diện lãnh đạo tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

- Đối với đại biểu BHXH tỉnh: Căn cứ tình hình cụ thể, Giám đốc BHXH tỉnh quyết định thành phần dự hội nghị phù hợp nhưng không vượt quá thành phần dự hội nghị quy định tại Công văn 5380/BHXH-VP ngày 08/12/2010 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm và thời hạn gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng.

3. Thời gian tổ chức Hội nghị:

Hội nghị triển khai nhiệm vụ được tổ chức không quá 01 ngày và xong trước ngày 01/02/2013. Kết thúc hội nghị, BHXH tỉnh báo cáo kết quả về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng) trước ngày 06/02/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Website BHXH;
- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 121/BHXH-VP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.119

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.75.58