Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12089/BTC-NSNN về tạm cấp bổ sung tiền lương từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2013 theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP và 73/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12089/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12089/BTC-NSNN
V/v tạm cấp bổ sung tiền lương từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2013 theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP73/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Căn cứ kết quả thẩm định tiền lương năm 2012; số ước thực hiện thu ngân sách địa phương năm 2013 và nhu cầu, nguồn địa phương đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương năm 2013 theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định mức lương cơ sở, Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; trong khi chờ kết quả thẩm định nhu cầu và nguồn thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2013; Bộ Tài chính tạm cấp phần ngân sách trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương 4 tháng (từ tháng 7 đến tháng 10) năm 2013 là 141.000 triệu đồng. Đề nghị Tỉnh (thành phố) chỉ đạo các cơ quan liên quan làm thủ tục rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Trường hợp số tạm cấp bổ sung thực hiện cải cách tiền lương theo quy định trong năm 2013 cao hơn số thẩm định chính thức của Bộ Tài chính, đề nghị Tỉnh (Thành phố) làm thủ tục nộp trả ngân sách trung ương số chênh lệch. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2013 theo hướng dẫn tại Thông tư 104/2013/TT-BTC ngày 02/8/2013 gửi Bộ Tài chính để xem xét thẩm định theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) biết để chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Bình Định
- Kho bạc nhà nước Bình Định
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12089/BTC-NSNN về tạm cấp bổ sung tiền lương từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2013 theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP và 73/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206