Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1105/BYT-BH 2015 sửa đổi Công văn 5390/BHXH-DVT

Số hiệu: 1105/BYT-BH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 12/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 1105/BYT-BH
V/v sửa đổi nội dung Công văn số 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư số 40/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Sau khi ban hành Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế nhận được phản ánh của một số Sở Y tế về một số nội dung hướng dẫn thực hiện Thông tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 5390/BHXH-DVT ngày 29/12/2014 và của Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa phù hợp với quy định của Thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Sau khi xem xét và căn cứ kết quả cuộc họp giữa các Vụ, Cục của Bộ Y tế với các Ban của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 06/02/2015, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

1. Rà soát, sửa đổi, làm rõ một số nội dung của Công văn số 5390/BHXH-DVT cho phù hợp với quy định của Thông tư số 40/2014/TT-BYT và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

a) Sửa đổi nội dung hướng dẫn sử dụng các thuốc trong nhóm điều trị ung thư theo đúng quy định tại điểm a Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 40/2014/TT-BYT.

b) Hướng dẫn địa phương thực hiện thanh toán các thuốc có trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 và Thông tư số 10/2012/TT-BYT ngày 08/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT mà không có trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư 40/2014/TT-BYT theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 40/2014/TT-BYT; tránh trường hợp một số địa phương chỉ thực hiện thanh toán chi phí các thuốc đã nhập kho trước ngày 01/01/2015.

c) Sửa đổi nội dung hướng dẫn “Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có kết quả đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 hoặc có kết quả đấu thầu nhưng hợp đồng cung ứng ký sau ngày Thông tư số 40/2014/TT-BYT có hiệu lực: Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ thực hiện thanh toán bảo hiểm y tế đối với các thuốc đã nhập kho trước ngày 01/01/2015” cho phù hợp. Vì từ nội dung này Bảo hiểm xã hội một số tỉnh, thành phố đã hướng dẫn thực hiện theo hướng: Những đơn vị có kết quả đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 sẽ không được thanh toán chi phí thuốc kể từ ngày 01/01/2015.

2. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam thực hiện thanh toán chi phí thuốc theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT Phạm Lê Tuấn (để phối hợp chỉ đạo);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Các Viện, bệnh viện trực thuộc Bộ;
- Y tế ngành;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC, KHTC; Cục KCB, QLD;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1105/BYT-BH ngày 12/02/2015 sửa đổi nội dung Công văn 5390/BHXH-DVT hướng dẫn thực hiện Thông tư 40/2014/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.863

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!