Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1064/BHXH-PC năm 2014 hướng dẫn nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định 1139/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1064/BHXH-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 01/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1064/BHXH-PC
V/v hướng dẫn nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định số 1139/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

Thực hiện Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn liên quan, ngày 28/10/2013, Tổng Giám đốc đã ban hành Quyết định số 1139/QĐ-BHXH quy định về công tác lưu trữ của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số địa phương có cách hiểu chưa thống nhất về nội dung tại Điểm a, Khoản 1, Điều 12 quy định về thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan: “Trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày công việc kết thúc, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này”.

Về nội dung này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau: Tùy theo tình hình thực tế, trong khoảng thời gian tối đa một năm kể từ ngày công việc kết thúc (trừ các trường hợp quy định tại Điểm b và điểm c, Khoản 1, Điều 12), các đơn vị thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngay hoặc lưu theo tháng, quý, 1 năm 1 lần.

Đối với hồ sơ thu BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thì thực hiện chuyển lưu như sau: “Ngay sau khi kết thúc công việc, Phòng (Bộ phận) Thu, Cấp Sổ - Thẻ chuyển hồ sơ cùng kết quả công việc cho Bộ phận một cửa để trả kết quả cho đơn vị, người tham gia BHXH, BHYT và lưu trữ”.

Trên đây là hướng dẫn nội dung liên quan đến lưu trữ hồ sơ, tài liệu để các đơn vị tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1064/BHXH-PC năm 2014 hướng dẫn nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định 1139/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.200

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17