Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10465/BYT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10465/BYT-PC
V/v tổ chức triển khai Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế các bộ, ngành
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Trong thời gian qua, Quốc hội đã thông qua Luật bảo him xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động, trong đó có một số nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của ngành y tế. Đbảo đảm quyền lợi cho người lao động và thực hiện các luật nêu trên thống nhất trong toàn quốc, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới đối với các nội dung sau:

1. Quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

2. Hồ sơ, quy trình khám, chẩn đoán, giám định, điều trị, báo cáo và điều tra bệnh nghề nghiệp.

3. Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

4. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

5. Mu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy tờ khác của hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

6. Danh mục bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần (Khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để biết)
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp (để biết);
- Các thứ trư
ng (để biết);
- Cục QL KCB, Vụ SKBMTE,
Cục QLMTYT, Vụ BHYT;
- Lưu: VT, PC(02b).

BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10465/BYT-PC ngày 31/12/2015 về tổ chức triển khai Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.124

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.33.97