Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1010A/BHXH-TCKT năm 2020 về thực hiện Thỏa thuận liên ngành với hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1010A/BHXH-TCKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 27/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1010A/BHXH-TCKT
V/v thực hiện Thỏa thuận liên ngành với hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc.

Ngày 27/3/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký Thỏa thuận liên Ngành số 06/BHXH-NHĐT&PTVN về việc mở, quản lý, sử dụng tài khoản tiền gửi giữa hệ thống BHXH Việt Nam và hệ thống BIDV, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh), Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, thực hiện một số nội dung sau:

1. Mở, sử dụng, quản lý tài khoản tiền gửi tại hệ thống BIDV

- BHXH tỉnh mở, sử dụng 01 tài khoản “Tiền gửi thu”; 01 tài khoản “Tiền gửi chi BHXH”; 01 tài khoản “Tiền gửi chi BHYT” và 01 tài khoản “Tiền gửi chi hoạt động” theo quy định tại Danh sách số 02 Thỏa thuận liên Ngành số 06/BHXH-NHĐT&PTVN.

- BHXH huyện mở, sử dụng 01 tài khoản “Tiền gửi thu”; 01 tài khoản “Tiền gửi chi BHXH”; 01 tài khoản “Tiền gửi chi BHYT” và 01 tài khoản “Tiền gửi chi hoạt động” theo quy định tại Danh sách số 03 Thỏa thuận liên Ngành số 06/BHXH-NHĐT&PTVN.

- Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc mở, sử dụng 01 tài khoản. “Tiền gửi chi hoạt động” theo quy định tại Danh sách số 02 Thỏa thuận liên Ngành số 06/BHXH-NHĐT&PTVN.

Việc mở, sử dụng, quản lý các tài khoản tiền gửi mở tại hệ thống BIDV được thực hiện theo đúng các quy định tại Thỏa thuận liên ngành số 06/BHXH-NHĐT&PTVN và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

2. Chuyển số dư, tất toán tài khoản “Tiền gửi chi BHYT” và tài khoản “Tiền gửi chi hoạt động”

Đối với BHXH tỉnh (Danh sách số 02) và BHXH huyện (Danh sách số 03) đã mở tài khoản “Tiền gửi chi BHYT” và tài khoản “Tiền gửi chi hoạt động” tại các hệ thống ngân hàng khác, sau khi mở tài khoản “Tiền gửi chi BHYT” và tài khoản “Tiền gửi chi hoạt động” tại chi nhánh BIDV thực hiện chuyển số dư về tài khoản tiền gửi mở tại chi nhánh BIDV và tất toán tài khoản “Tiền gửi chi BHYT”, tài khoản “Tiền gửi chi hoạt động” đã mở tại các hệ thống ngân hàng khác.

3. Thực hiện hợp tác thu BHXH, BHYT, BHTN

- BHXH tỉnh, BHXH huyện thống nhất với chi nhánh BIDV nơi BHXH tỉnh, BHXH huyện mở tài khoản “Tiền gửi thu” danh sách các doanh nghiệp do BHXH tỉnh, BHXH huyện quản lý thu theo phân cấp. Trong thời gian thực hiện nếu có thay đổi danh sách các doanh nghiệp đã thống nhất giữa cơ quan BHXH và chi nhánh BIDV nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu” thì cơ quan BHXH và chi nhánh BIDV có trách nhiệm thông báo cho nhau biết để phối hợp điều chỉnh danh sách.

- BHXH tỉnh, BHXH huyện thông báo số phải đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu số 06 kèm theo Thỏa thuận liên Ngành số 06/BHXH-NHĐT&PTVN) của doanh nghiệp theo danh sách đã thống nhất cho chi nhánh BIDV nơi cơ quan BHXH mở tài khoản “Tiền gửi thu” để phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN vào tài khoản “Tiền gửi thu” của cơ quan BHXH.

4. Tổ chức thực hiện

a) BHXH tỉnh, huyện và các đơn vị không có tên tại Danh sách số 02, 03 Thỏa thuận liên Ngành số 06/BHXH-NHĐT&PTVN không thuộc phạm vi thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này.

b) BHXH tỉnh triển khai, hướng dẫn BHXH huyện thực hiện đầy đủ, đúng nội dung quy định tại các Điều, Khoản của Thỏa thuận liên Ngành số 06/BHXH-NHĐT&PTVN và Công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các PTGĐ;
- BIDV (để phối hợp thực hiện);
- Ban Thu;
- Lưu: VT, TCKT (2).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1010A/BHXH-TCKT năm 2020 về thực hiện Thỏa thuận liên ngành với hệ thống Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144