Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hàng hóa

01/08/2014 15:45 PM

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ ra Thông tư 19/2014/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định 80/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Xuân Sơn

Theo đó, tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm tính theo công thức:

Tổng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm = Số lượng sản phẩm, hàng hóa phát hiện được x Giá sản phẩm, hàng hóa tại thời điểm vi phạm

Giá sản phẩm, hàng hóa được dựa theo thứ tự ưu tiên sau:

- Giá niêm yết ghi trên hợp đồng, trên hóa đơn mua bán, tờ khai nhập khẩu;
- Giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương;
- Giá thành sản phẩm, hàng hóa chưa xuất kho là giá trị trường của sản phẩm, hàng hóa cùng tính năng, kĩ thuật công dụng tại thời điểm xảy ra vi phạm.

 Thông tư có hiệu lực ngày 15/08/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,156

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:01 | 22/09/2023 Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 về Quy định Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 14:00 | 22/09/2023 Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2023 về Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm
  • 13:57 | 22/09/2023 Hướng dẫn 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
  • 13:55 | 22/09/2023 Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
  • 11:55 | 22/09/2023 Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
  • 07:50 | 22/09/2023 Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH1351/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  • 07:45 | 22/09/2023 Thông tư 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
  • 17:30 | 21/09/2023 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 quy định về cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
  • 15:50 | 21/09/2023 Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  • 10:40 | 21/09/2023 Nghị quyết 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn