Hướng dẫn mới về trợ cấp thâm niên cho giáo viên

31/03/2014 16:39 PM

Nhằm giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp cho nhà giáo đã nghỉ hưu mà chưa được hưởng trợ cấp thâm niên, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 891/BHXH-CSXH tiếp tục hướng dẫn vấn đề này.

Ms.Thu Trâm
Theo đó, Nhà giáo chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng BHXH trước ngày 31/5/2011, được giải quyết hưởng lương hưu  từ ngày 01/6/2011 đến ngày 31/10/2013, thì căn cứ tính trợ cấp một lần là lương hưu tháng 10/2013.

Trường hợp từ ngày 01/11/2013 trở đi mới đủ điều kiện hưởng lương hưu thì chưa có căn cứ để giải quyết, nội dung này BHXH VN sẽ hướng dẫn sau.

Công văn còn yêu cầu BHXH các tỉnh tiến hành tự  kiểm tra, rà soát lại các trường hợp đã giải quyết đối với các nhà giáo.

Nếu tính chưa đúng thì ra QĐ điều chỉnh, nếu phát hiện giải quyết sai thì thu hồi số tiền hưởng sai nộp NSNN và ra QĐ hủy QĐ hưởng trợ cấp đó.

QĐ điều chỉnh hoặc hủy nói trên được lập thành 03 bản (01 bản lưu cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, 01 bản chuyển BHXH huyện để thực hiện, 01 bản giao cho nhà giáo hoặc thân nhân).

Công văn được áp dụng từ ngày 19/3/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 12,088

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
  • 07:55 | 16/04/2024 Công văn 1540/TCT-KTNB ngày 12/4/2024 triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo
  • 07:30 | 16/04/2024 Quyết định 997/QÐ-BVHTTDL ngày 12/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
  • 18:00 | 15/04/2024 Quyết định 421/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
  • 15:30 | 15/04/2024 Công văn 1337/BTTTT-CATTT ngày 12/4/2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn