Trình tự xây dựng nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

21/06/2024 14:53 PM

Ngày 14/6/2024, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Phương Hồng

Trình tự xây dựng nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp lĩnh vực báo chí

Cụ thể quy định về trình tự xây dựng nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng từ ngày 01/8/2024 gồm các bước như sau:

Bước 1:

Xác định các thể loại sản phẩm, dịch vụ báo chí cần xây dựng định mức.

Bước 2:

Xác định quy trình sản xuất cho từng thể loại sản phẩm, dịch vụ báo chí cần xây dựng định mức của đơn vị.

Trong mỗi quy trình nêu trên cần xác định nội dung các công việc cụ thể cần phải thực hiện từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thành sản phẩm dịch vụ đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng theo quy định.

Bước 3: Xác định các hao phí (theo hướng dẫn tại Mục II. Phụ lục II Thông tư 05/2024/TT-BTTTT );

Bước 4: Tổng hợp kết quả xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

Trên cơ sở hao phí của từng công đoạn, từng bước công việc, tổng hợp định mức theo nhóm, loại công việc; thực hiện mã hoá thống nhất trên cơ sở tổng hợp các khoản mục hao phí bao gồm các nội dung:

- Tên định mức; đơn vị tính của định mức; mã hiệu định mức;

- Hướng dẫn áp dụng;

- Nội dung công việc;

- Các thành phần hao phí của định mức và trị số định mức;

- Các ghi chú, chỉ dẫn khác (nếu có).

Bước 5: Lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn liên quan;

Bước 6: Công tác thẩm định định mức KTKT đã được xây dựng (theo quy định tại Điều 10 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT );

Bước 7: Trình phê duyệt ban hành định mức (theo quy định tại Điều 10 Thông tư 05/2024/TT-BTTTT ).

Xem chi tiết tại Thông tư 05/2024/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/8/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 450

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
3.92.91.54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn