Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 của Bộ Y tế

22/03/2024 09:45 AM

Ngày 20/3/2024, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch 331/KH-BYT thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2024.

Tuấn Kiệt

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 của Bộ Y tế

Theo đó, Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2024 của Bộ Y tế đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp, đơn cử như sau:

- Giám sát và thực hiện các kiến nghị, khiếu nại của nhân viên y tế, người bệnh, người thân người bệnh ở cơ sở y tế, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các yếu tố phát sinh tội phạm.

- Thực hiện tốt công tác nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời có giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, bảo đảm an ninh, trật tự phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm trong đơn vị.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện các quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; có biện pháp hiệu quả bảo vệ người phát hiện, tố cáo hành vi phạm tội, nhất là tố cáo hành vi tham nhũng.

- Triển khai đồng bộ các kế hoạch, biện pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tăng cường tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong đấu tranh PCTP, PCMBN và quản lý cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài...

- Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống tội phạm. Đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công tác đấu tranh PCTP, PCMBN trong tình hình mới.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực y tế, đồng thời có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn cán bộ, đảng viên, người lao động trong ngành Y tế có dấu hiệu vi phạm.

Kiên trì, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng bao che cho tội phạm.

- Chỉ đạo, giáo dục công chức, viên chức, người lao động làm tốt công tác dân vận, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo nhằm chỉ rõ những mưu đồ đen tối của các loại tội phạm, không để đồng bào bị kích động, nghe theo các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phản nước, hại dân và các hoạt động kích động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội của các thế lực thù địch.

Xem chi tiết tại Kế hoạch 331/KH-BYT ngày 20/3/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 786

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
3.233.232.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn