Nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT

10/02/2024 08:05 AM

Ngày 30/01/2024, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 435/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2024.

Thanh Hiền

Nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 của các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT

- Phổ biến các văn bản, dự thảo văn bản, chính sách có tác động lớn đến xã hội, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các văn bản, quy định pháp luật về cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, bảo vệ môi trường, các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua năm 2023, 2024... cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ GDĐT.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho cán bộ, công chức Bộ GDĐT

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

+ Đơn vị phối hợp: Thanh tra, Văn phòng, các Vụ, Cục liên quan.

+ Thời gian thực hiện: trong Quý IV/2024.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và các đơn vị thuộc Bộ.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

+ Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

+ Thời gian thực hiện: trong Quý IV/2024.

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra.

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

- Biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới; các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang, sổ tay tuyên truyền, phổ biến pháp luật phù hợp cho các đối tượng trong ngành giáo dục.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế.

+ Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

- Biên soạn, cập nhật tài liệu phổ biến kiến thức pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; tài liệu bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên.

+ Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

- Tổ chức thực hiện Quyết định 407/QĐ-TTg năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, theo đó tăng cường công tác truyền thông chính sách gắn với giai đoạn lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của BGDĐT trình cấp trên ban hành hoặc thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, nhằm lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân đồng thời tạo sự đồng thuận của xã hội.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ.

+ Đơn vị phối hợp: các Vụ, Cục, Thanh tra.

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

- Tăng cường lồng ghép hoạt động PBGDPL vào các nhiệm vụ chuyên môn toàn ngành.

+ Đơn vị chủ trì: các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế.

+ Thời gian thực hiện: trong năm 2024.

Xem thêm tại Quyết định 435/QĐ-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 651

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
  • 15:45 | 20/02/2024 Công văn 333/BHXH-CSXH ngày 05/02/2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 08:30 | 19/02/2024 Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn