Công bố 11 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT

24/11/2023 16:17 PM

Ngày 22/11/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 4953/QĐ-BNN-TT công bố thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuấn Kiệt

Công bố 11 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT

Công bố 11 thủ tục hành chính mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT bao gồm:

- Thủ tục hành chính cấp trung ương:

+ Đình chỉ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức cá nhân.

+ Hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức cá nhân.

+ Giao quyền đăng ký đối với giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Yêu cầu chấm dứt việc cho phép tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Đăng ký chuyển nhượng quyền chủ sở hữu Bằng bảo hộ giống cây trồng.

+ Cấp giấy chứng nhận kiểm tra nghiệp vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh:

+ Ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.

+ Ghi nhận lại tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.

Công bố 09 thủ tục hành chính bị thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT

Công bố 09 thủ tục hành chính bị thay thế lĩnh vực Trồng trọt thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT, bao gồm:

- Đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

- Sửa đổi, bổ sung Đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng.
    
- Cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng.

- Cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng.

- Phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng.

- Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ theo quyết định bắt buộc.

- Sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ.

- Cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.

- Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng.

Xem chi tiết nội dung các thủ tục tại Quyết định 4953/QĐ-BNN-TT có hiệu lực từ ngày 22/11/2023.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 832

Bài viết về

lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 17:15 | 17/05/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
  • 15:25 | 17/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 15:00 | 17/05/2024 Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
  • 11:45 | 17/05/2024 Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
  • 07:20 | 16/05/2024 Nghị định 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
  • 18:15 | 15/05/2024 Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/5/2024 đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng
  • 16:50 | 15/05/2024 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
100.26.179.41

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn