Điều kiện hoạt động thăm dò khoáng sản

17/12/2012 10:19 AM

Mỗi đội ngũ công nhân kỹ thuật phải có người phụ trách riêng, người phụ trách này phải đáp ứng các điều kiện về thời gian công tác tùy theo trình độ và tính chất nguồn khoáng sản được thăm dò…

Trọng Hiền

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 17/2012/TT-BTNMT hướng dẫn điều 35 Luật khoáng sản về điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản.

Trừ yêu cầu về người phụ trách đội ngũ công nhân kỹ thuật, Thông tư còn quy định cụ thể một số điều kiện khác như:

- Chủ nhiệm đề án phải có thời gian tham gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 1 đề án thăm dò khoáng sản.

- Thời gian chỉ đạo thi công của chủ nhiệm không ít hơn 25% thời gian được quy định trong giấy phép thăm dò.

- Thiết bị, công cụ thi công phải đảm bảo số lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp với đề án.

Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 15/1/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,115

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:10 | 25/11/2022 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
  • 16:00 | 25/11/2022 Kết luận 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050
  • 10:00 | 25/11/2022 Quyết định 1542/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2022 về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 05:50 | 25/11/2022 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
  • 10:00 | 24/11/2022 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 09:00 | 24/11/2022 Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  • 02:30 | 24/11/2022 Quyết định 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"
  • 16:05 | 23/11/2022 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư
  • 16:00 | 23/11/2022 Thông tư 80/2022/TT-BQP ngày 11/11/2022 hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
  • 10:40 | 23/11/2022 Quyết định 3504/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn