Điều kiện hoạt động thăm dò khoáng sản

17/12/2012 10:19 AM

Mỗi đội ngũ công nhân kỹ thuật phải có người phụ trách riêng, người phụ trách này phải đáp ứng các điều kiện về thời gian công tác tùy theo trình độ và tính chất nguồn khoáng sản được thăm dò…

Trọng Hiền

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 17/2012/TT-BTNMT hướng dẫn điều 35 Luật khoáng sản về điều kiện hành nghề thăm dò khoáng sản.

Trừ yêu cầu về người phụ trách đội ngũ công nhân kỹ thuật, Thông tư còn quy định cụ thể một số điều kiện khác như:

- Chủ nhiệm đề án phải có thời gian tham gia thi công với tư cách là cán bộ kỹ thuật địa chất ít nhất 1 đề án thăm dò khoáng sản.

- Thời gian chỉ đạo thi công của chủ nhiệm không ít hơn 25% thời gian được quy định trong giấy phép thăm dò.

- Thiết bị, công cụ thi công phải đảm bảo số lượng, chất lượng, tính năng kỹ thuật phù hợp với đề án.

Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 15/1/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,451

Bài viết về

lĩnh vực Doanh nghiệp

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 17:15 | 17/05/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
  • 15:25 | 17/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 15:00 | 17/05/2024 Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
  • 11:45 | 17/05/2024 Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
  • 07:20 | 16/05/2024 Nghị định 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
  • 18:15 | 15/05/2024 Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/5/2024 đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng
  • 16:50 | 15/05/2024 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
44.210.83.132

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn