Giới hạn mức chi môi giới cho thuê mỗi tài sản của TCTD

12/03/2018 09:58 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 16/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nguyễn Liên

Theo đó, đối với khoản chi môi giới cho thuê mỗi tài sản, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chi tối đa 5% tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê tài sản đó do môi giới mang lại trong năm.    

Như vậy, so với quy định hiện hành thì mức chi môi giới để cho thuê tài sản của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được giới hạn cụ thể đối với mỗi tài sản, không còn áp dụng trên tổng số tài sản cho thuê.

Cũng theo quy định này, đối với khoản chi hoa hồng môi giới bán mỗi tài sản thế chấp, cầm cố, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chi tối đa 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài sản đó qua môi giới.

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy chế chi hoa hồng môi giới để áp dụng thống nhất và công khai.

Thông tư 16/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/3/2018 và thay thế Thông tư 05/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,635

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
3.227.240.72

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn