Giới hạn mức chi môi giới cho thuê mỗi tài sản của TCTD

12/03/2018 09:58 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 16/2018/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nguyễn Liên

Theo đó, đối với khoản chi môi giới cho thuê mỗi tài sản, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chi tối đa 5% tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê tài sản đó do môi giới mang lại trong năm.    

Như vậy, so với quy định hiện hành thì mức chi môi giới để cho thuê tài sản của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được giới hạn cụ thể đối với mỗi tài sản, không còn áp dụng trên tổng số tài sản cho thuê.

Cũng theo quy định này, đối với khoản chi hoa hồng môi giới bán mỗi tài sản thế chấp, cầm cố, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chi tối đa 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài sản đó qua môi giới.

Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy chế chi hoa hồng môi giới để áp dụng thống nhất và công khai.

Thông tư 16/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/3/2018 và thay thế Thông tư 05/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,752

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn