06 nhóm chức danh có hệ số lương cấp hàm cơ yếu cao nhất

18/10/2017 09:50 AM

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Kiều Nga

Theo đó, hệ số lương cấp hàm cơ yếu cao nhất của 06 nhóm chức danh hiện nay như sau:

- Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ: hệ số lương 9,2

- Phó Trưởng ban Ban cơ yếu Chính phủ: hệ số lương 8,6

- Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao; Phó Cục trưởng thuộc Ban cơ yếu Chính phủ …: hệ số lương 8,0

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu thuộc Bộ, cơ quan TW; Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc các đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ …: hệ số lương 7,3

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc TW và tương đương: hệ số lương 6,6

- Trợ lý tham mưu nghiệp vụ cơ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc TW…: hệ số lương 6,0 .

Ngoài ra, Thông tư 07/2017/TT-BNV (có hiệu lực từ ngày 01/12/2017) cũng quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp thâm niên nghề và chế độ nâng bậc lương đối với người làm công tác cơ yếu.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,697

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
  • 15:45 | 20/02/2024 Công văn 333/BHXH-CSXH ngày 05/02/2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 08:30 | 19/02/2024 Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn