Cách xếp lương người quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương

09/02/2017 10:18 AM

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương (gọi tắt là Quỹ).

Khánh Huyền

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, các chức danh quản lý chuyên trách Quỹ sẽ được xếp lương theo quy định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ xếp lương theo chức danh thành viên Hội đồng Thành viên;

- Phó chủ tịch Hội đồng quản lý xếp lương tương đương chức danh Giám đốc Quỹ;

- Trưởng ban kiểm soát xếp lương tương đương chức danh Phó giám đốc Quỹ (việc chuyển xếp lương chức danh này thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 27).

Quỹ đầu tư phát triển địa phương sẽ tạm thời được xếp hạng theo tiêu chuẩn xếp hạng đối với nhóm Công ty tài chính (số 56) quy định tại Thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC .

Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,423

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
  • 14:10 | 24/04/2024 Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 10:20 | 24/04/2024 Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 24/04/2024 Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  • 18:30 | 23/04/2024 Quyết định 890/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 Quy trình tiếp công dân
  • 18:25 | 23/04/2024 Quyết định 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 17:40 | 23/04/2024 Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
3.238.174.191

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn