Cách xếp lương người quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương

09/02/2017 10:18 AM

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương (gọi tắt là Quỹ).

Khánh Huyền

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2017, các chức danh quản lý chuyên trách Quỹ sẽ được xếp lương theo quy định tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên;

- Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ xếp lương theo chức danh thành viên Hội đồng Thành viên;

- Phó chủ tịch Hội đồng quản lý xếp lương tương đương chức danh Giám đốc Quỹ;

- Trưởng ban kiểm soát xếp lương tương đương chức danh Phó giám đốc Quỹ (việc chuyển xếp lương chức danh này thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 27).

Quỹ đầu tư phát triển địa phương sẽ tạm thời được xếp hạng theo tiêu chuẩn xếp hạng đối với nhóm Công ty tài chính (số 56) quy định tại Thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC .

Thông tư 45/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,070

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn