Điều kiện cử công chức thuộc Kiểm toán nhà nước đi đào tạo

30/09/2016 17:26 PM

Quyết định 1616/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước (KTNN) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 23/9/2016.

Hùng Phương

Theo đó, ngoài điều kiện chung, công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc KTNN được cử đi đào tạo chứng chỉ quốc tế ở trong nước phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với các khóa đào tạo có thời gian dưới 02 tháng, công chức, viên chức phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 01 năm tính từ khi khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt đầu;

- Đối với các khóa đào tạo, bồi dưỡng có thời gian từ 02 tháng trở lên, công chức, viên chức phải còn đủ tuổi công tác ít nhất 05 năm tính từ khi khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt đầu;

- Có thời gian công tác tại Kiểm toán nhà nước ít nhất 01 năm;

- Tuổi đời từ 40 tuổi trở xuống (tính đến năm cử đi học) đối với các khóa đào tạo có thời gian đào tạo trên 02 năm;

- Trình độ Tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác đáp ứng theo yêu cầu của khóa đào tạo.

Quyết định 1616/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 459/QĐ-KTNN ngày 27/3/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,659

Bài viết về

lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
44.200.27.215

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn