Thẩm quyền cho nghỉ hưu với công chức ngành Kiểm toán Nhà nước

15/08/2016 11:34 AM

Thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ hưu với công chức, viên chức ngành Kiểm toán Nhà nước (KTNN) được quy định tại Quyết định 1416/QĐ-KTNN ngày 10/8/2016. Theo đó:

Nguyễn Thạch

1. Tổng KTNN

- Thông báo, ký quyết định nghỉ hưu với công chức lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên cao cấp và tương đương.

- Quyết định kéo dài thời hạn công tác theo quy định đối với công chức, viên chức KTNN đến tuổi nghỉ hưu.

2. Thủ trưởng KTNN khu vực, đơn vị sự nghiệp

- Đề nghị Tổng KTNN thông báo, ký quyết định nghỉ hưu với lãnh đạo cấp vụ; chuyên viên cao cấp và tương đương thuộc đơn vị quản lý.

- Thông báo, ký quyết định nghỉ hưu với lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên chính và tương đương trở xuống thuộc đơn vị quản lý và báo cáo kết quả lên Tổng KTNN.

3. Thủ trưởng đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành, KTNN chuyên ngành đề nghị Tổng KTNN thông báo và quyết định nghỉ hưu với công chức thuộc đơn vị quản lý.

4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thông báo và ký quyết định nghỉ hưu đối với công chức KTNN theo quy định.

Quyết định 1416/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,568

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 05/12/2023 Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
  • 10:25 | 05/12/2023 Thông tư 99/2023/TT-BQP ngày 30/11/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  • 09:25 | 05/12/2023 Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
  • 09:22 | 05/12/2023 Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 09:20 | 05/12/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
  • 17:10 | 04/12/2023 Thông tư 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
  • 16:45 | 04/12/2023 Quyết định 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
  • 14:10 | 04/12/2023 Thông tư 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023 quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
  • 13:50 | 04/12/2023 Thông tư 95/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 13:40 | 04/12/2023 Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn