Bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

01/08/2016 14:22 PM

Ngày 27/7/2016, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

Ms. Minh Nguyệt

Theo đó, bổ sung vào Danh mục những loại giống sau:

- 32 giống lúa: giống lúa Nếp thơm Hưng Yên, giống lúa lai hai dòng TH3-7, giống lúa thuần (với các ký hiệu như: DT45, Thiên ưu 8, ĐD2, OM5953, VN121, OM8017, TBR225, Hồng Đức 9, Hương Biển 3, DT39 Quế Lâm, PĐ211, HT18, HN6, N91...).

- 14 giống ngô: giống ngô nếp lai (ký hiệu số 9, Max one), giống ngô lai (với các ký hiệu như: C.P.111, C.P.501, Pioneer brand P4296, PSC-102, PSC-747, LVN152, NMH1242, GS9989, SSC7830, C.P.111, C.P.511...), giống ngô đường lai 20…

- 01 giống cao lương ESV1.
 
- 03 giống nấm: nấm sò chủng F, nấm Rơm V115, nấm Mộc nhĩ chủng Au1.

- 02 giống mía với ký hiệu: K95-156, Suphanburi 7.

- 01 giống lạc tiên LPH04 (Đài nông 1).
                                          
- 01 giống cà phê vối lai TRS1.

Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 10/9/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,772

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn