Bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

01/08/2016 14:22 PM

Ngày 27/7/2016, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

Minh Nguyệt

Theo đó, bổ sung vào Danh mục những loại giống sau:

- 32 giống lúa: giống lúa Nếp thơm Hưng Yên, giống lúa lai hai dòng TH3-7, giống lúa thuần (với các ký hiệu như: DT45, Thiên ưu 8, ĐD2, OM5953, VN121, OM8017, TBR225, Hồng Đức 9, Hương Biển 3, DT39 Quế Lâm, PĐ211, HT18, HN6, N91...).

- 14 giống ngô: giống ngô nếp lai (ký hiệu số 9, Max one), giống ngô lai (với các ký hiệu như: C.P.111, C.P.501, Pioneer brand P4296, PSC-102, PSC-747, LVN152, NMH1242, GS9989, SSC7830, C.P.111, C.P.511...), giống ngô đường lai 20…

- 01 giống cao lương ESV1.
 
- 03 giống nấm: nấm sò chủng F, nấm Rơm V115, nấm Mộc nhĩ chủng Au1.

- 02 giống mía với ký hiệu: K95-156, Suphanburi 7.

- 01 giống lạc tiên LPH04 (Đài nông 1).
                                          
- 01 giống cà phê vối lai TRS1.

Thông tư 28/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 10/9/2016.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,897

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:22 | 10/12/2022 Thông tư 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 08:20 | 10/12/2022 Nghị quyết 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022
  • 14:40 | 09/12/2022 Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐTP ngày 09/9/2022 hướng dẫn áp dụng quy định tại Điều 304, 305, 306, 307 và 308 của Bộ luật Hình sự
  • 14:00 | 09/12/2022 Thông tư 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
  • 07:50 | 09/12/2022 Nghị định 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn