Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 24 Năm 2021

14/06/2021 10:23 AM

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được tuần qua (từ ngày 07/6 – 13/6/2021):

Ngọc Duy

1. Phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025

Quyết định 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm:

- 1.673 xã khu vực I (xã bước đầu phát triển);

- 210 xã khu vực II (xã còn khó khăn);

- 1.551 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn).

Các xã khu vực II, III nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách đối với xã khu vực II, III kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực.

Xem chi tiết Danh sách các xã tại Quyết định 861/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 04/6/2021.

2. Danh mục 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

Quyết đinh 889/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Theo đó, Danh mục 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đơn cử như:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010, 2019);

- Luật Thương mại 2005; Luật Giao dịch điện tử 2005;

- Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014);

- Luật Đất đai 2013; Luật Việc làm 2013;

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Luật Kinh doanh bất động sản 2014; Luật Nhà ở 2014;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

Ngoài ra còn có Danh mục 12 Nghị định do Chính phủ ban hành và 04 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết đinh 889/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/6/2021.

3. Quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 2020.

Theo đó, việc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) về cư trú quy định như sau:

- Nếu có sự thay đổi về chủ hộ:

+ Phải có ý kiến của chủ hộ trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (trừ trường hợp đã đồng ý bằng văn bản) hoặc ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ hoặc văn bản của Tòa án quyết định chủ hộ;

+ Trường hợp chủ hộ chết, mất tích,…thì ngoài ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ phải có thêm Giấy chứng tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố chết, mất tích,...

- Nếu có sự thay đổi về hộ tịch so với thông tin trong CSDL về cư trú:

+ Phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch;

+ Trường hợp đã có thông tin về sự thay đổi trong CSDL hộ tịch điện tử thì công dân không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh.

Thông tư 55/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

4. Nguyên tắc hoạt động của công ty cung ứng dịch vụ TTTD

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng (TTTD) có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Theo đó, công ty cung ứng dịch vụ TTTD hoạt động phải theo các nguyên tắc đơn cử như sau:

- Chỉ thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD sau khi được NHNN cấp Giấy chứng nhận;

- Phải tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính trung thực, khách quan và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ phải được lập bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương văn bản theo quy định;

- Chỉ được thu thập TTTD của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức tham gia này cung cấp thông tin tín dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 58/2021.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,359

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 27/11/2023 Chỉ thị 26-CT/TW ngày 23/11/2023 về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
  • 09:58 | 25/11/2023 Công văn 4267/BQP-TM ngày 06/11/2023 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
  • 09:47 | 25/11/2023 Công điện 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững
  • 09:45 | 25/11/2023 Công điện 1175/CĐ-TTg ngày 21/11/2023 tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương
  • 08:05 | 25/11/2023 Thông tư 88/2023/TT-BQP ngày 21/11/2023 quy định về màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác do Bộ đội Biên phòng
  • 07:56 | 25/11/2023 Nghị quyết 103/2023/QH15 ngày 09/11/2023 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
  • 07:55 | 25/11/2023 Thông tư 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
  • 07:51 | 25/11/2023 Thông tư 21/2023/TT-BKHCN ngày 21/11/2023 về Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ
  • 07:50 | 25/11/2023 Quyết định 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
  • 07:45 | 25/11/2023 Quyết định 1488/QĐ-TTg ngày 24/11/2023 phê duyệt "Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn