Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 24 Năm 2021

14/06/2021 10:23 AM

Sau đây là một số văn bản mới nổi bật mà THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được tuần qua (từ ngày 07/6 – 13/6/2021):

Ngọc Duy

1. Phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III giai đoạn 2021-2025

Quyết định 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm:

- 1.673 xã khu vực I (xã bước đầu phát triển);

- 210 xã khu vực II (xã còn khó khăn);

- 1.551 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn).

Các xã khu vực II, III nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách đối với xã khu vực II, III kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền có hiệu lực.

Xem chi tiết Danh sách các xã tại Quyết định 861/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 04/6/2021.

2. Danh mục 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

Quyết đinh 889/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Theo đó, Danh mục 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đơn cử như:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010, 2019);

- Luật Thương mại 2005; Luật Giao dịch điện tử 2005;

- Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014);

- Luật Đất đai 2013; Luật Việc làm 2013;

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Luật Kinh doanh bất động sản 2014; Luật Nhà ở 2014;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

Ngoài ra còn có Danh mục 12 Nghị định do Chính phủ ban hành và 04 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết đinh 889/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/6/2021.

3. Quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong CSDL về cư trú

Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú 2020.

Theo đó, việc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) về cư trú quy định như sau:

- Nếu có sự thay đổi về chủ hộ:

+ Phải có ý kiến của chủ hộ trong Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (trừ trường hợp đã đồng ý bằng văn bản) hoặc ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ hoặc văn bản của Tòa án quyết định chủ hộ;

+ Trường hợp chủ hộ chết, mất tích,…thì ngoài ý kiến thống nhất đề cử của các thành viên hộ phải có thêm Giấy chứng tử hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố chết, mất tích,...

- Nếu có sự thay đổi về hộ tịch so với thông tin trong CSDL về cư trú:

+ Phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch;

+ Trường hợp đã có thông tin về sự thay đổi trong CSDL hộ tịch điện tử thì công dân không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh.

Thông tư 55/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2021.

4. Nguyên tắc hoạt động của công ty cung ứng dịch vụ TTTD

Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng (TTTD) có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Theo đó, công ty cung ứng dịch vụ TTTD hoạt động phải theo các nguyên tắc đơn cử như sau:

- Chỉ thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ TTTD sau khi được NHNN cấp Giấy chứng nhận;

- Phải tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo tính trung thực, khách quan và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Các thỏa thuận, cam kết trong hoạt động cung ứng dịch vụ phải được lập bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương văn bản theo quy định;

- Chỉ được thu thập TTTD của khách hàng vay từ các tổ chức tham gia khi khách hàng vay đồng ý cho tổ chức tham gia này cung cấp thông tin tín dụng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 58/2021.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,997

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn