Thông Báo Văn Bản Mới >> Chính sách mới

 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 7/2024 11:38 | 18/07/2024
 • Quy định mới về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” chính thức hiệu lực; Hướng dẫn làm rõ, sửa đổi, thay thế, rút E-HSQT, E-HSDST, E- HSĐKTHDA từ 26/7/2024;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 7/2024 (từ ngày 21 - 31/7/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 7/2024 11:57 | 09/07/2024
 • Nội dung và mức chi kinh phí chữa cháy rừng từ ngày 15/7/2024; Tiêu chuẩn, điều kiện chung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giao thông vận tải;...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 7/2024 (từ ngày 11 - 20/7/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2024 08:56 | 19/06/2024
 • Trình độ nghiệp vụ sư phạm của giáo viên cao đẳng nghề từ ngày 25/6/2024; Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội từ ngày 21/6/2024; Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng từ ngày 22/6/2024; … là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 6/2024 (từ ngày 21 - 30/6/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2024 11:07 | 28/05/2024
 • Từ 01/6/2024, sẽ thu hồi giấy phép xe tập lái nếu cho người khác sử dụng; 06 trường hợp thu hồi Giấy phép lái xe từ ngày 01/6/2024;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 6/2024 (từ ngày 01 - 10/06/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2024 16:00 | 18/05/2024
 • Quy định về lấy phiếu tín nhiệm với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú từ ngày 25/5/2024; Thủ tục xây dựng Định hướng chương trình thanh tra từ ngày 30/5/2024;...là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 5/2024 (từ ngày 21 - 31/5/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 5/2024 10:48 | 09/05/2024
 • Nguyên tắc in, quản lý seri trong quá trình in tiền của cơ sở in, đúc tiền từ 14/5/2024; Nội dung và hình thức hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp 15/5/2024;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 5/2024 (từ ngày 11/05 - 20/05/2024).
 • Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2024 10:14 | 27/04/2024
 • Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước; Hình thức kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước;… là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2024 (từ ngày 01 - 10/05/2024).
Chính sách đưa ngày: từ - đến

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn