Chính sách nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 05/2015

15/05/2015 10:13 AM

Từ ngày 21 – 31/05/2015, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, trong đó nổi bật là:

Hoàng Hiệp
1. Hướng dẫn Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn phương pháp tính toán chế độ như sau:

- Nếu thời gian tính chế độ có tháng lẻ thì: dưới 3 tháng thì không tính; đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn 1 năm.

- Tiền lương tháng để tính chế độ là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm:

+Tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh = (hệ số lương) x (mức lương cơ sở)

+ Phụ cấp chức vụ lãnh đạo = (hệ số phụ cấp chức vụ) x (mức lương cơ sở)

+ Phụ cấp thâm niên vượt khung =  (% được hưởng) x (hệ số bậc lương cuối cùng trong ngạch) x (mức lương cơ sở)

+ Phụ cấp thâm niên nghề = (% được hưởng) x [(hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh) + (hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo) + (% phụ cấp thâm niên vượt khung)] x (mức lương cơ sở)

+ Mức chênh lệch bảo lưu = (hệ số chênh lệch bảo lưu) x (mức lương cơ sở)

Thông tư liên tịch này có hiệu lực từ ngày 30/05/2015 đến hết ngày 31/12/2021.

Các chế độ, chính sách quy định tại Thông tư liên tịch được tính hưởng từ ngày 10/01/2015.

2. Quy định về quản lý hàng hóa chuyên chở của DN Trung Quốc

Việc quản lý hàng hóa chuyên chở để giao nhận của các doanh nghiệp Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam được thực hiện theo Thông tư 47/2015/TT-BTC như sau:

- Chi cục Hải quan cửa khẩu biên giới và Chi cục Hải quan quản lý địa điểm giao nhận hàng thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan:

+ Theo quy định đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu vận chuyển chịu sự giám sát hải quan tại Luật Hải quan, Luật Thương mại, Nghị định 08/2015/NĐ-CP , 187/2013/NĐ-CP văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

+ Theo quy định về thủ tục hải quan hàng hóa vận chuyển kết hợp nếu hàng hóa chuyên chở trên container được khai báo là hàng nguyên container (FCL) và đảm bảo giám sát hải quan theo quy định.

- Hàng hóa khai báo là hàng lẻ đóng chung container (LCL, LTL) được vận chuyển bằng container có đích đến là kho gom, trả hàng lẻ (kho CFS) thì phải đưa về kho CFS nơi có tổ chức Hải quan hoạt động.

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký (tức là ngày 25/05/2015) đến hết ngày 10/02/2017.

3. Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra với Hiệp hội Cá tra Việt Nam phải nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra theo quy định tại Thông tư 46/2015/TT-BTC .

- Mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/01 hợp đồng xuất khẩu/01 lần thẩm định (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Tổ chức, cá nhân nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội Cá tra Việt Nam.

Hiệp hội Cá tra Việt Nam được quản lý và sử dụng phí thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định, thu phí; sau khi đã nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/05/2015.

4. Điều kiện trở thành dự án Cơ chế tín chỉ chung (JCM)

Điều kiện trở thành dự án JCM trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản theo Thông tư 17/2015/TT-BTNMT :

- Là dự án được xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với chiến lược, quy hoạch trong các lĩnh vực liên quan của Bộ, ngành, địa phương và góp phần đảm bảo phát triển bền vững của Việt Nam.

- Việc xây dựng và thực hiện dự án phải trên cơ sở tự nguyện, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- Được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam và có sự tham gia của đối tác Nhật Bản.

Thông tư cũng quy định cụ thể về các lĩnh vực được thực hiện dự án JCM.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22/05/2015.

5. Chương trình khung trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 10/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề đối với các nghề:

- “Lâm nghiệp đô thị” được quy định tại Phụ lục 1.

- “Khuyến nông lâm” được quy định tại Phụ lục 2.

- “Kỹ thuật rau, hoa công nghệ cao” được quy định tại Phụ lục 3.

- “Phòng và chữa bệnh thủy sản” được quy định tại Phụ lục 4.

- “Kỹ thuật pha chế đồ uống” được quy định tại Phụ lục 5.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2015.

6. Thêm địa điểm làm thủ tục hải quan XNK bưu phẩm

Theo Thông tư 49/2015/TT-BTC , bưu phẩm xuất nhập khẩu qua đường bưu chính sẽ có thể làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh.

Hiện nay chỉ có 02 lựa chọn là Chi cục Hải quan Bưu điện quốc tế hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế.

Cũng theo Thông tư, việc cung ứng dịch vụ xuất nhập khẩu bưu chính không còn là độc quyền của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam mà các doanh nghiệp được chỉ định theo Luật Bưu chính được cung ứng dịch vụ này.

Hồ sơ, thủ tục hải quan để xuất, nhập khẩu bưu chính của các doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại chương II Thông tư này.

Ngoài ra, để phục vụ việc cung ứng dịch vụ này các doanh nghiệp có thể thành lập các địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi theo điều kiện và thủ tục quy định tại chương V của Thông tư.

Thông tư 49 có hiệu lực từ ngày 29/5/2015 và bãi bỏ Thông tư 99/2010/TT-BTC .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,343

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
  • 11:30 | 20/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 sửa đổi 08 Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp
  • 10:50 | 20/05/2024 Thông tư 01/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/5/2024 quy định về phòng, chống doping trong hoạt động thể thao
  • 10:00 | 20/05/2024 Nghị định 52/2024/NĐ-CP ngày 15/05/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt
  • 07:30 | 20/05/2024 Quy định 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
  • 07:20 | 20/05/2024 Nghị định 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 sửa đổi Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
  • 07:00 | 20/05/2024 Quyết định 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
34.239.158.223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn