Chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 05/2015

Sau đây là loạt bài viết về những chính sách nội bật bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 05/2015:

  • Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2015 08:03 | 29/04/2015
  • Tiếp theo bài viết Thông tư nổi bật có hiệu lực từ 01/5/2015 & Tổng hợp Nghị định mới có hiệu lực từ 01/5/2015 , Minh Nguyệt xin giới thiệu những văn bản nổi bật có hiệu lực từ ngày 02 – 10/5/2015:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn