Chính sách Thương mại có hiệu lực trong tháng 05/2015

09/05/2015 14:55 PM

Sau đây là những chính sách nổi bật về Thương mại bắt đầu có hiệu lực từ tháng 05/2015:

Xuân Sơn
1. Giảm mạnh thuế nhập khẩu dầu diesel, dầu nhiên liệu

Theo Thông tư 61/2015/TT-BTC , giảm mạnh thuế suất đối với mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Cụ thể như sau:

- Nhiên liệu diesel ô tô (mã hàng 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã hàng 2710.19.72) giảm từ 20% xuống còn 12%.

- Dầu nhiên liệu (mã hàng 2710.19.79)  giảm từ 25% xuống còn 13%.

- Dầu diezel sinh học (B5, B10) giảm từ 20% xuống còn 12%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2015 và thay thế Thông tư 48/2015/TT-BTC .

2. Trường hợp đấu thầu rộng rãi trong nước

Ngày 17/03/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, các trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước bao gồm:

- Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia;

- Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế;

- Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công.

- Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120 tỷ đồng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/05/2015.

3. Vàng xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% được hưởng thuế 0%

Theo Quyết định 788/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Thủ tục hành chính mới được ban hành là "Nộp Phiếu kết quả thử nghiệm giám định hàm lượng vàng dưới 95%" do Cục Hải quan, Chi cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Đối tượng thực hiện thủ tục là doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại Biểu thuế xuất khẩu có hàm lượng vàng dưới 95% kê khai mức thuế xuất khẩu 0%.

Thủ tục này không áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu; xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 07/05/2015.

4. Hồ sơ chuyển nhượng máy in, photocopy màu

Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó. Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng máy theo mẫu quy định (02 bản);

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức được chuyển nhượng máy;

- Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó.

Nội dung trên được đề cập tại Thông tư 03/2015/TT-BTTTT và có hiệu lực từ ngày 01/05/2015.

5. Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra

Ngày 07/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra.

Theo đó:

- Mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/01 hợp đồng xuất khẩu/01 lần thẩm định (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Tổ chức, cá nhân nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội Cá tra Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/05/2015.

6. Thí điểm thực hiện đại lý giám sát hải quan

Ngày 10/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 47/2015/TT-BTC quy định về việc thí điểm thực hiện quy định đại lý giám sát hải quan thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các điều kiện sau thì sẽ được đăng ký làm đại lý giám sát hải quan:

- Được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế để vận chuyển hàng hóa trên các tuyến vận tải hàng hóa theo quy định tại Hiệp định vận tải Việt - Trung;

- Doanh nghiệp kinh doanh địa điểm nơi phương tiện vận tải đường bộ Trung Quốc thực hiện việc giao, nhận hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam và có tổ chức Hải quan hoạt động;

- Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan;

- Doanh nghiệp được xác nhận Đại lý giám sát hải quan theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/05/2015.

7. Hồ sơ hải quan đối với bưu gửi nhập khẩu

Ngày 14/04/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 49/2015/TT-BTC Quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

Theo đó, hồ sơ hải quan đối với bưu gửi nhập khẩu bao gồm:

- Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ;

- Hóa đơn thương mại (nếu có): 01 bản chụp;

- Vận đơn, trường hợp không có vận đơn thì người khai hải quan sử dụng mã số gói, kiện hàng hóa để khai hải quan hoặc nộp danh mục gói, kiện hàng hóa do doanh nghiệp lập: 01 bản chụp;

- Giấy tờ khác, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực ngày 29/05/2015 và bãi bỏ Thông tư 99/2010/TT-BTC .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,705

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:40 | 23/05/2024 Quy định 146-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh
  • 11:10 | 23/05/2024 Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025
  • 08:00 | 23/05/2024 Quyết định 669/QĐ-TCT ngày 20/5/2024 về Quy chế quản lý, sử dụng và tổ chức thi, kiểm tra trên phần mềm thi trực tuyến của Tổng cục Thuế
  • 14:30 | 22/05/2024 Thông tư 10/2024/TT-BCA ngày 15/3/2024 quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân
  • 11:20 | 22/05/2024 Thông tư 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
  • 07:40 | 22/05/2024 Thông tư 02/2024/TT-BXD ngày 20/5/2024 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
  • 17:10 | 21/05/2024 Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp
  • 16:40 | 21/05/2024 Nghị định 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
  • 11:20 | 21/05/2024 Thông tư 40/2024/TT-BTC ngày 17/5/2024 hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài
  • 10:25 | 21/05/2024 Quyết định 119A/QĐ-CA ngày 15/5/2024 công bố án lệ
100.26.179.41

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn