Chính sách Thuế có hiệu lực trong tháng 05/2015

13/05/2015 09:57 AM

Sau đây là những chính sách nổi bật về Thuế bắt đầu có hiệu lực từ tháng 05/2015:

1. Giảm mạnh thuế nhập khẩu dầu diesel

Đây là nội dung quan trọng tại Thông tư 61/2015/TT-BTC  do Bộ Tài chính ban hành ngày 27/04/2015.

Theo đó, tiếp tục giữ nguyên mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ ở mức 20% và giảm mạnh thuế suất đối với mặt hàng nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu.

- Nhiên liệu diesel cho ô tô (mã hàng 2710.19.71) và nhiên liệu diesel khác (mã hàng 2710.19.72) giảm xuống còn 12% (mức cũ là 20%).

- Dầu nhiên liệu (mã hàng 2710.19.79) giảm  xuống còn 13% (mức cũ 25%).

Thông tư 61 có hiệu lực thi hành từ ngày 04/5/2015 và thay thế Thông tư 48/2015/TT-BTC.

2. Dừng nhận khai hồ sơ khai thuế dưới định dạng PDF

Từ 10/05/2015, Tổng cục Thuế dừng tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo định dạng PDF, các loại hồ sơ khai thuế gửi qua mạng phải theo định dạng dữ liệu XML.

Đồi với Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản vẫn hỗ trợ gửi dưới dạng phụ lục đính kèm tờ khai theo định dạng excel, word.

Danh sách các loại hồ sơ khai thuế qua mạng phải theo định dạng XML được quy định trong phụ lục đính kèm theo Công văn 1731/TCT-CNTT ngày 07/05/2015.

3. Căn cứ tính thuế Bảo vệ môi trường

Ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 60/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC.

Theo đó, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng hàng hóa là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12 và Nghị quyết 888a/2015/UBTVQH13.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2015.

4. Thay đổi mức thuế xuất khẩu với vàng trang sức

Từ 07/5/2015, thuế suất xuất khẩu 0% sẽ được áp dụng cho các mặt hàng trang sức khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với các mặt hàng đồ kim hoàn (thuộc nhóm 71.13), đồ kỹ nghệ bằng vàng  (thuộc nhóm 71.14) và các sản phẩm khác bằng vàng  (thuộc nhóm 71.15) phải có Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95%.

- Trường hợp các mặt hàng trên được xuất khẩu theo hình thức gia công xuất khẩu hoặc có đủ điều kiện xác định là được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu, xuất khẩu theo loại hình sản xuất xuất khẩu thì không phải xuất trình Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTC.

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 19,847

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn