Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 5/2015

29/04/2015 08:03 AM

Tiếp theo bài viết Thông tư nổi bật có hiệu lực từ 01/5/2015 & Tổng hợp Nghị định mới có hiệu lực từ 01/5/2015, Minh Nguyệt xin giới thiệu những văn bản nổi bật có hiệu lực từ ngày 02 – 10/5/2015:

Minh Nguyệt
1. Hướng dẫn phương thức chi điều chỉnh tăng lương 2015

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 32/2015/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống.

Theo đó, phương thức chi trả kinh phí thực hiện có một số điểm đáng lưu ý sau:

- Các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu thực hiện thì chủ động chi trả tiền lương tăng thêm.

- Cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn vị dự toán ngân sách cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn.

- Các Bộ, cơ quan Trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện lớn hơn nguồn thì Bộ Tài chính sẽ thẩm định (trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan) và thông báo bổ sung kinh phí.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/5/2015, các chế độ quy định tại Thông tư được thực hiện từ ngày 01/01/2015.

2. Siết chặt kiểm tra hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu

Những lô hàng nhập khẩu vi phạm nghiêm trọng quy định về ATTP sẽ bị buộc tái xuất hoặc tiêu hủy.

Đối với lô hàng bị phát hiện vi phạm quy định về ATTP nhưng có thể sử dụng vào mục đích khác và không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người thì sẽ chuyển mục đích sử dụng.

Đó là những nội dung được quy định tại Thông tư 12/2015/TT-BNNPTNT .

Ngoài ra, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về ATTP phải thực hiện truy xuất, thu hồi và hướng dẫn người tiêu dùng các biện pháp phòng ngừa.

Mặt khác, nếu nước xuất khẩu không hợp tác, không tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện kiểm tra theo quy định thì sẽ tạm dừng nhập khẩu hàng hóa từ nước xuất khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 05/5/2015.

3. Điểm mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Chính phủ ban hành Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo đó, có một số quy định đáng chú ý như:

- Chi phí đầu tư xây dựng phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.

- Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập, thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Trường hợp đã sử dụng hết chi phí dự phòng, chủ đầu tư tổ chức xác định bổ sung khoản chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá khi chỉ số giá xây dựng do cơ quan có thẩm quyền công bố từ khi thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh lớn hơn chỉ số giá sử dụng trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/5/2015 và thay thế Nghị định 112/2009/NĐ-CP .

4. Hướng dẫn mới về lựa chọn nhà đầu tư

Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, đầu tư có sử dụng đất phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế trừ các trường hợp sau:

- Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4 điều 22 Luật Đấu thầu 2013.

Trường hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước gồm:

- Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia.

- Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế.

- Dự án đầu tư PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công.

- Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án dưới 120 tỷ đồng.

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, có hiệu lực từ ngày 05/5/2015.

5. Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2015

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 09/2015/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo đó:

Các dự án lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt dự toán kinh phí trước ngày 07/5/2015 thì thực hiện như sau:

- Đối với khối lượng công việc đã thực hiện trước ngày 07/5/2015 thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BTNMT .

- Đối với khối lượng công việc chưa triển khai thì thực hiện điều chỉnh dự toán kinh phí theo quy định của Thông tư này và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Thông tư này còn ban hành mới Bộ Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thông tư 09 có hiệu lực từ ngày 07/5/2015 và thay thế Thông tư 06/2010/TT-BTNMT .

6. Thay đổi biểu thuế xuất khẩu vàng trang sức

Bộ Tài chính sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại biểu thuế xuất khẩu.

Theo đó, từ ngày 7/5/2015, các mặt hàng đồ trang sức, đồ kỹ nghệ bằng vàng và các sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95% trở lên (mã hàng 7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10) sẽ chịu mức thuế suất 2%.

Hiện nay, mức thuế suất của những mặt hàng này là 0%.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTC .
   
7. Chương trình khung trình độ trung cấp, cao đẳng nghề

Ngày 20/3/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 13/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề cho 05 nghề:

- Sản xuất cáp điện và thiết bị đầu nối;

- Sản xuất sản phẩm kính thủy tinh;

- Quan hệ công chúng;

- Kế toán ngân hàng;

- Sản xuất hàng da, giầy.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/5/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,193

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 22/05/2024 Thông tư 10/2024/TT-BCA ngày 15/3/2024 quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù của lực lượng Công an nhân dân
  • 11:20 | 22/05/2024 Thông tư 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 sửa đổi Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên
  • 07:40 | 22/05/2024 Thông tư 02/2024/TT-BXD ngày 20/5/2024 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
  • 17:10 | 21/05/2024 Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp
  • 16:40 | 21/05/2024 Nghị định 57/2024/NĐ-CP ngày 20/5/2024 quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
  • 11:20 | 21/05/2024 Thông tư 40/2024/TT-BTC ngày 17/5/2024 hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài
  • 10:25 | 21/05/2024 Quyết định 119A/QĐ-CA ngày 15/5/2024 công bố án lệ
  • 07:55 | 21/05/2024 Nghị định 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
  • 07:50 | 21/05/2024 Công văn 2093/TCT-TCCB ngày 17/5/2024 xây dựng vị trí việc làm tại Tổng cục Thuế
  • 16:40 | 20/05/2024 Thông tư 06/2024/TT-BYT ngày 16/5/2024 quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế
222.255.214.198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn